ringmur_garasje_800_500_c1

Garasjeelement

Grunnisolasjonspakker etter standard mål definert på 3 paller. Small, medium og large. Elementene leveres på pall klar til montering.

Velge mellom følgende alternative garasjepakker ferdig pakket på pall/løpemeter.
Small(18lm), Medium(22,8lm) og Large (27,6lm) 
Komplett forskalingsløsning til garasjer i 3 forskjellige størrelser.
Inneholder garasjeelementer og nødvendig tilbehør til en komplett forskalingsløsning. Pallen inneholder alt av festemiddel og tilbehør for montering av Vartdal Garasjeelement. Minimum portbredde 2,4m.

I tillegg kommer S150 100mm til garasjeplate og markisolasjon evt. byggfolie til plate. Elementene må lagres på opprettet, plant underlag.