takfall

Takisolasjon

Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremmer lave energirammer og er mellom de beste energitiltakene på markedet. Ved bruk av Neopor® kan en oppfylle de økte kravene i byggforskriftene utan å øke isolasjonstykkelsen. Dette bidrar til en bedre logistikk og det blir mindre volum å håndtere. Flate tak er svært utsette for høye termiske belastninger.

Neopor® verner taket mot disse påkjenningene og gir et konsekvent høyt termisk vern.  U-verdi (eller varmegjennomgangskoeffisient) er en betegnelse for hvordan en bygningsdel slepp gjennom varme. Det vil sei at U-verdien representerer tapet av varme via et taksystem.
Krav til U-verdi for taksystem: ref. TEK 10.

• Lett å håndtere
• Store format
• Trykkfasthet fra 60 til 300 kPa
• Høy isolasjonsevne
• Rask utlegging
• God totaløkonomi

Vartdal Takfall blir levert som standard fallplater i 1:40, 1:60 og 1:100 og i flere forskjellige kvaliteter (trykkfasthetsklasser), for oppbygging av fall på tak og terrasser. Fallet bygger en opp med to standard fallplater og underliggende jevntykke plater.